2019 – bloggens år

Jag tror att bloggen går starkt framåt 2019. I takt med att många börjar signalera ett minskat intresse för sociala medier drar jag en lapp för klassiskt bloggande.