Motorvägar som skär genom städer och blir som murar

Cities thrive when they function as places of innovation.

Jag ramlade på en bra artikel från Forbes när slöskrollade mitt Twitterflöde. Under Twitter hade skapat ett innehållsflöde under rubriken urban planning och där fann jag en intressant länk. Artikeln är skriven av Adam Millsap och handlar om motorvägar. Om motorvägarna i USA som skapat välstånd genom att de lagt grunden för snabba transporter av människor och varor. Men framförallt om motorvägarna som klyver städer mitt itu och som därför hindrar vidareutveckling. 

Millsap skriver (fritt översatt från engelska) att ”täta städer uppmuntrar människor att möta varandra, vilket leder till kunskapsutbyte, att nya idéer får liv och att goda exempel plockas upp av fler”. Han fortsätter:

Det här leder i sin tur leder till högre löner för löntagare och högre intäkter för företag. Motorvägar som skär städer mitt itu skapat barriärer som hindrar utbyten mellan människorna på varsin sida. De blockerar också värdefull mark som skulle kunna användas till bostäder, företagslokaler eller allmänna utrymmen, parker till exempel, som gör storstäder mer attraktiva att bo och arbeta i”. 

Millsap tar också upp räkneexempel som visar att vissa urbana motorvägsleder skulle kunna tas bort från amerikanska städer utan att tillväxten skulle påverkas i någon hög grad. 

Jag tänker på detta och får upp bilden från min lunchpromenad i huvudet, med utsikt över Essingeleden